හුරුළු උද්‍යානයේ ගින්නෙන් යටිවගාවන්වලට සහ සතුන්ට හානි

Thursday, 22 September 2016 - 14:12

%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A++%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92
හබරණ - හුරුළු පාරිසරික උද්‍යානයේ ඊයේ හටගත් ගින්නෙන් යටි වගාවන්වලට සහ එහි සිටින සතුන්ට හානි සිදුවී තිබෙනවා.

හබරණ වන අඩවි නිලධාරී කාර්යාලය සඳහන් කළේ මීමින්නන්, කුඩා කුරුල්ලන් සහ ඉබ්බන් වැනි සතුන් ගින්නෙන් පිලිස්සී මියගොස් සිටි බවයි.

ඊයේ හටගත් මෙම ගින්නෙන් අක්කර 2000 කට වැඩි භූමි ප්‍රමාණයක් ගිනිගෙන විනාශ වුණා.