එක්නැලිගොඩ නඩුවේ හමුදා බුද්ධි අංශ නිලධාරින් 4 දෙනා ඇප ගෙවා මුදා ගනී

Friday, 23 September 2016 - 6:48

%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9+%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B7%81+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+4+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%87%E0%B6%B4+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93
මාධ්‍යවේදී ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ අතුරුදන්වීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන සිටි හිටපු හමුදා බුද්ධි අංශ නිලධාරින් සිව් දෙනෙකු ඊයේ (22) ඇප මුදල් ගෙවීමෙන් අනතුරුව මුදා හරිනු ලැබුවා.

අදාළ ඇප මුදල රණවිරුවන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය විසින් එක්රැස් කර ඇප තැන්පත් කිරීම සදහා එම නිලධාරින්ගේ ඥාතීන් වෙත ලබාදී තිබුණා.

මෙහිදී අදාළ නිලධාරින් මුදා හරිනු ලැබුවේ එක් අයෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 5 බැගින් වූ මුදල් ඇප සහ රුපියල් ලක්ෂ 30 බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මතයි.