ජපානයේ භූ කම්පනයක්

Friday, 23 September 2016 - 8:33

%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B7%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ජපානයේ - ටෝකියෝ අගනුවරට ආසන්නයේ අද ප්‍රබල භූ කම්පනයක් සිදුවුණා.

එය රික්ටර් පරිමාණයේ 6 යි දශම 4 ක ප්‍රබලතාවයකින් යුක්ත බවයි ඇමරිකාන භූ විද්‍යා ආයතනය ප්‍රකාශ කළේ.

ටෝකියෝ නුවරට කිලෝමීටර් 232 ක් ගිනිකොණ දෙසින් මුහුදේ කිලෝමීටර් 10 ක් ගැඹුරින් මෙම භූ කම්පනය සිදුවී තිබෙනවා.

කෙසේ නමුත්, මෙම භූ කම්පනයෙන් සුනාමි අවදානමක් ප්‍රකාශයට පත් කර නැහැ.