හුංගම සහ හබරණ වනාන්තර ගිනි ගැනීම්

Friday, 23 September 2016 - 9:03

%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A
හුංගම සහ හබරණ ප්‍රදේශවල වනරක්ෂිත දෙකක ගිනි හට ගැනීම් වාර්තා වනවා.

ඊයේ රාත්‍රී හබරණ - පොළොන්නරුව මාර්ගයේ මොරගස්වැව කැලෑබද ප්‍රදේශයේ ගින්නක් හට ගත් අතර, මේ වනවිට එය මැඩපවත්වා ඇති බව සදහන්.

පොලිසිය සඳහන් කළේ ගින්න හේතුවෙන් අක්කර 5 ක පමණ භූමි ප්‍රමාණයක් විනාශ වී ඇති බවයි.

හුංගම කලපු රක්ෂිතයේ ද ඊයේ ගින්නක් හට ගත්තා.

තංගල්ල නගර සභාවේ ගිනි නිවන ඒකකය සහ නාවික හමුදාව එක්ව ගින්න මැඩපවත්වා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ගින්න හේතුවෙන් අක්කර 2 ක භූමි ප්‍රමාණයක් විනාශ වී තිබෙනවා.