රේගු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පිළිබදව ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තාවක්

Friday, 23 September 2016 - 12:33

%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%80+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රේගු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පිළිබදව මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුව වෙත සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අද (23) ප්‍රකාශ කළා.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන ස්ථාවර නියෝග 23 / 2 යටතේ රේගු සේවකයින් ආරම්භ කර ඇති වර්ජනය සම්බන්ධයෙන් නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබාදෙමින්.