බැසිල් සහ පී.බී. අදත් බරපතල වංචා සොයන ජනාධිපති කොමිසමට

Friday, 23 September 2016 - 15:53

%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%93.%E0%B6%B6%E0%B7%93.+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%A7
හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ සහ හිටපු මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර යළි බරපතල වංචා පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටියා.

ඒ, දිවි නැගුම දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් මුදල් අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් සඳහා යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් සිදුකෙරෙන පරීක්ෂණවලට අදාළවයි.

රුපියල් ලක්ෂ 1554ක මුදලක් මෙහිදී අවභාවිත කළ බවටයි ඔවුන්ට එරෙහිව චෝදනා එල්ල වී ඇත්තේ.