පිලිපීනයේ ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

Saturday, 24 September 2016 - 8:52

%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B6%E0%B6%BD+%E0%B6%B7%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පිලිපීනයේ දකුණුදිග මින්දනාවෝ දිවයින කේන්ද්‍ර කොටගෙන අද උදෑසන ප්‍රබල භූ කම්පනයක් සිදුවී තිබෙනවා.

එය රික්ටර් පරිමාණයේ 6.3ක ප්‍රබලතාවකින් යුත් කම්පනයක් බවයි ඇමරිකානු භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය ප්‍රකාශ කළේ.

භූ කම්පනය නිසා අනතුරුදායක ගොඩනැගිලිවල සිටින ජනයා ඉවත් කර ගැනීමට පිලිපීන ආපදා කළමනාකරණ අංශ පියවර ගෙන තිබෙනවා.