පුංචි ඡන්දය පැවැත්වීම ගැන මැතිවරණ කොමිසමේ මතය

Saturday, 24 September 2016 - 7:32

%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B6%BA
සීමානිර්ණය කිරීමේ කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කළ ද මෙම වසරේදී පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්විය නොහැකි බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය ප්‍රකාශ කළා.

ගාල්ල - ලබුදූව ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ සීමානිර්ණය ගැසට් කිරීමෙන් පසු මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා මාස 3ක පමණ කාලයක් ගත වන බවයි.