නීතිවිරෝධීව පස් සහ වැලි කැණීම්වලට එරෙහිව STF

Saturday, 24 September 2016 - 8:08

%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%AB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+STF
පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ සහාය ඇතිව නීතිවිරෝධීව සිදුකෙරෙන පස් සහ වැලි කැණීම් වැටලීමට භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශය සූදානම් වනවා.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ලබාදුන් උපදෙස්වලට අනුව මෙය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සජ්ජන ද සිල්වා ප්‍රකාශ කළේ.

දීප ව්‍යාප්තව මෙම වැටලීම් ඉදිරි දින කිහිපයේදී ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර, ඒ සඳහා කාර්යාංශය තුළ නව වැටලීම් ඒකකයක් ද ආරම්භ කර ඇති බව අධ්‍යක්ෂ ජනාරල්වරයා කියා සිටියා.