දෙල්ගොඩ - වෙලේකඩේ හන්දියේදී වාහනයක් ජල නළයකට හානි කරයි

Saturday, 24 September 2016 - 9:17

%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9+-+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B6%B1%E0%B7%85%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
දෙල්ගොඩ නව නුවර මාර්ගයේ වෙලේ කඩේ මං සන්ධිය අසළ දී මෝටර් රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට පැන සිදුවූ අනතුරකින් ප්‍රදේශයට ජලය බෙදා හරින නළයකට හානි වී තිබෙනවා.

අද උදෑසන මාර්ගයේ ගමන් ගත් මෝටර් රථයක් මෙලෙස අදාළ නළයේ ගැටී අසළ පිහිටි වෙළකට වැටී ඇති බව සඳහන්.

කෙසේ නමුත්, අනතුරෙන් කිසිවෙකුටත් තුවාල සිදුවී නැහැ.

ජල නළයට හානි වීම හේතුවෙන් ජලය ඉවතට ගලා යාම නිසා මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වී ඇති බවයි හිරු වාර්තාකරුවන් ප්‍රකාශ කළේ.