අයවැය සමග ජනතාවට තිත්ත බෙහෙත් බීමට සිදුවන හේතුව

Saturday, 24 September 2016 - 10:24

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9C+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80
නොවැම්බර් මස ඉදිරිපත්වන අයවැය සමග ජනතාවට තවත් තිත්ත බෙහෙත් බීමට සිදුවන බව ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති කේ.ඩී. ලාල්කාන්ත මහතා පවසනවා.

ඔහු මේ බව පැවසුවේ,පසුගියදා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පැවති සමුළුවකට සහභාගී වෙමින්.

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් මහා ගුරු සමුළුව ජයන්තිපුර සමූපාකාර ශ්‍රවණාගාරයේදී ඊයේ පැවැත්වුණේ ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති කේ.ඩී.
ලාල්කාන්ත මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.