නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති පාවාදී ඇති බවට හිටපු ජනපතිගෙන් චෝදනා

Sunday, 25 September 2016 - 19:33

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F
එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමඟ එක්වීමෙන්, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති පවා දී ඇති බවට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ චෝදනා කරනවා.

මහනුවර පිළිමතළාව ප්‍රදේශයේ අද පැවති ජනහමුවකට එක්වෙමිනුයි හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ.