කිලිනොච්චි කැලයකින් මතු වූ කිලෝග්‍රෑම් 500ක් බර පුපුරා නොගිය බෝම්බය

Monday, 26 September 2016 - 7:07

%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%91%E0%B6%B8%E0%B7%8A+500%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BA
පසුගිය යුද සමයේදී ප්‍රහාරක යානයකින් හෙලන ලද පුපුරා නොගිය බෝම්බයක්, කිලිනොච්චි සුන්ඩිකුලම් කැලෑවේ තිබී ධර්මපුරම් පොලීසිය විසින් සොයා ගෙන තිබෙනවා.

දර කැපීම සඳහා කැලෑබද ප්‍රදේශයට ගිය පිරිසක් දුන් තොරතුරක් මත කළ සෝදිසි කිරීමකදීයි බෝම්බය සොයාගෙන ඇත්තේ.

මෙම බෝම්බය කිලෝග්‍රෑම් 500 ක බරින් සහ අඩි 6 ක උසින් යුක්ත බවටයි සඳහන් වන්නේ.

මේ පිළිබදව ධර්මපුරම් පොලීසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා.