ජාතික ආණ්ඩුවේ අරමුණ ගැන නිදහස් පක්ෂ මහ ලේකම් කථා කරයි

Monday, 26 September 2016 - 7:51

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
යහපත් අනාගතයක් සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකිරීම ජාතික ආණ්ඩුවේ අරමුණ බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහ ලේකම් අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක පවසනවා.

පුත්තලම ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ  ඉතිහාසයේ නොවූ අයුරින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එකට එක්වූ ජාතික ආණ්ඩුව හරහා  ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු ඉටුකිරීමට හැකිවූ බවයි.