තෙලිප්පලෙයි, ළිඳකින් බෝම්බ 160 ක් සොයාගනී

Monday, 26 September 2016 - 9:38

%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92%2C+%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6+160+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93
යාපනය - තෙලිප්පලෙයි ප්‍රදේශයේ ළිඳක තිබී භාවිතයට ගත නොහැකි බෝම්බ 160 ක් සහ උණ්ඩ තොගයක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

පොලීසිය සඳහන් කළේ ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් ළිඳ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට යාමේදී ඊයේ මෙම බෝම්බ සොයාගෙන ඇති බවයි.

අනතුරුව පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ මැදිහත්වීමෙන් ඒවා පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා.