යටියන්තොට - වීරියගොල්ලේ රක්ෂිතයක ගින්නක්.

Monday, 26 September 2016 - 9:48

%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7+-+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A.
යටියන්තොට - වීරියගොල්ල ප්‍රදේශයේ රක්ෂිතයක ඊයේ හටගත් ගින්නකින් අක්කර 5 ක පමණ භූමි ප්‍රමාණයක් විනාශ වී තිබෙනවා.

පොලීසිය සඳහන් කළේ ප්‍රදේශවාසීන් සහ ආරක්ෂක අංශවල සහභාගීත්වයෙන් ගින්න මැඩපැවැත්වීමට කටයුතු කර ඇති බවයි.

ගින්නෙන් කිසිදු ජීවිත හානියක් වාර්තාවී නැහැ.

කවුරුන් හෝ විසින් රක්ෂිතයට ගිනි තබන්නට ඇති බවට දැනට සැක පළ කරනවා.  

ආපදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ වියලි කාලගුණයත් සමඟ සතුන් දඩයම් කිරීමේ අරමුණින් දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක ගිනි තැබීම් වාර්තාවී ඇති බවයි.