දූෂණ වැළැක්වීමේ මඟ රාජ්‍ය - පෞද්ගලික ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘති බවට මුදල් අමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රකාශයක්

Tuesday, 27 September 2016 - 7:22

%E0%B6%AF%E0%B7%96%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+-+%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
යෝජිත රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශවල ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘති ක්‍රමවේදය ඉදිරියේදී රටට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා යොදා ගන්නා බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක පවසනවා.

ඇමරිකානු ආධාර ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද කොළඹ පැවති සමුළුවකට ඊයේ එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ එතුළින් විදේශ ආයෝජකයන් රටට ආකර්ශනය කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.

මෙරට ටෙන්ඩර් ක්‍රමයේ පවතින දූෂණ වැළැක්වීමට සහ විනිවිදභාවය ඇති කිරීමට රාජ්‍ය - පෞද්ගලික සහයෝගීතාව වැදගත් වන බව මුදල් අමාත්‍යවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් සදහන් කළා.