රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතියකින් තොරව පළාත් මැති ඇමතිවරුන්ට විදේශ සංචාර බැහැ

Tuesday, 27 September 2016 - 7:34

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90
2017 වසරේ සිට කිසියම් පළාත් සභාවක මැති ඇමතිවරුන් අධ්‍යයන චාරිකා සඳහා විදේශගත වීමේදී අනිවාර්යෙන්ම රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බවට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය ප්‍රකාශ කළේ මධ්‍යම පළාත් සභාවේ මැති ඇමතිවරුන්ගේ විදේශ සංචාරයක් සඳහා අති විශාල මුදලක් වැය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා දැනුම්වත්ව නොසිටි බවයි.

එමෙන්ම මේ වසරේ ඉදිරි කාලසීමාව සඳහා ද අධ්‍යයන චාරිකා සඳහා යම් පළාත් සභාවක නියෝජිත පිරිසක් එක්වන්නේ නම්, ඊට අනිවාර්යෙන්ම භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බවත්, ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය අවධාරණය කළා.