අධිකරණ විනිසුරුවරුන්ට බලපෑම් වන බවට චෝදනාවක්

Tuesday, 27 September 2016 - 19:02

%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%91%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඇතැම් මාධ්‍ය රුදුරු ලෙස ආත්මගරුත්වය කෙළෙසමින් අධිකරණ විනිසුරුවරුන්ට බලපෑම් කරන බව ජනාධිපති නීතීඥ හේමන්ත වර්ණකුළසූරිය මහතා පවසනවා.

තමන් මේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරමින් අදාළ ද්වේශ සහගත වාර්තාකරණය තුළින් අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කර ගත යුතුයැයි ප්‍රකාශ කළ බව ඔහු සඳහන් කළා.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ සභාපති ජෙෆ්රි අලගරත්නම් මහතාද මාධ්‍ය මගින් විනිසුරුවරුන්ටවන බලපෑම සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීමට සූදානම් බව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ සභාපති ජෙෆ්රි අලගරත්නම් මහතා ඊයේ අභියාචනාධිකරණයේ පැවති උත්සවයකදී සඳහන් කර තිබුණේ ස්වාධීන
විනිසුරුවරුන්ට විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය මගින් කරන බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් නීතීඥ සංගමය අවධානය යොමු කර ඇති බවයි.

අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය අවංකභාවය හා කීර්තියට එල්ලවන මෙවන් වගකීම් විරහිත ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් සුදුසු පියවර ගැනීමට නීතීඥ සංගමය සූදානම් බව ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.