පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල අවශ්‍ය බව උසස් අධ්‍යාපන ඇමති කියයි

Wednesday, 28 September 2016 - 7:29

%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
වර්තමානය වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවල අවශ්‍යතාව බොහෝ සෙයින් පැන නැගී ඇති බව විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පවසනවා.

මහනුවර - උඩුනුවර ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ මේ හරහා විදෙස්ගතව අධ්‍යාපනය ලබන ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ගේ මුදල් රට තුළ ඉතිරි කරගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බවයි.