ගුරුවරු ඉල්ලා මහඔය බොරපොල විදුහලේ දෙමව්පියන් විරෝධතාවක

Wednesday, 28 September 2016 - 12:02

%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%94%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A
අම්පාර - මහඔය - බොරපොල මහ විදුහලේ දෙමව්පියන් පිරිසක් මේ වනවිට විදුහලේ ගොඩනැගිල්ලක් මත නැග විරෝධතාවයක නිරත වනවා.

ඒ විදුහලේ ගුරු හිඟයට විසඳුම් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින්.

දෙමව්පියන් දස දෙනෙකු මෙලෙස ගොඩනැගිල්ල මත සිට විරෝධතාවයේ නිරත වන බවයි හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.