ලොකු ළුෑණු ගොවීන් දඹුල්ලේ විරෝධතාවයක - ඒ - 9 මාර්ගයත් වැසේ (ඡායාරූප)

Wednesday, 28 September 2016 - 13:03

%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%91%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A+-+%E0%B6%92+-+9+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
ලොකු ඵණු සඳහා නිසි මිලක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් ගොවින් සහ දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වෙළඳ සංගම් එකතුව මේ වනවිට දඹුල්ල නගරයේ විරෝධතාවයක නිරත වනවා.

මේ හේතුවෙන් දඹුල්ල - මහනුවර ඒ 9 මාර්ගය සහ දඹුල්ල - කුරුණෑගල ඒ 6 මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතුවලට බාධා මතුව ඇති බවයි එම ස්ථානයේ සිටින ෂා වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.

විරෝධතාවයට එක්ව සිටින දහසකට අධික පිරිස මාර්ගයට ටයර් දමා පුළුස්සා එහි හිඳ ගනිමින් විරෝධතාවයේ නිරතව සිටින බවද වාර්තා වනවා.

මෙම විරෝධතාවය හේතුවෙන් පැයක පමණ කාලයක් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ කටයුතු වලට බාධා එල්ල වී තිබූ අතර මේ වනවිට එහි කටයුතු යලි ආරම්භ වී ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.

ඡායාරූප - දඹුල්ල කාංචන කුමාර