මදුරු මර්දන සතියේ පළමු දිනයේ කීටයන් සහිත ස්ථාන 167 ක් සොයා ගනී

Wednesday, 28 September 2016 - 13:32

%E0%B6%B8%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1+167+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93
මදුරු මර්දන සතියේ පළමු දිනය වූ ඊයේ සිදුකළ පරීක්ෂා කිරීම්වලදී ඩෙංගු මදුරු කීටයින් සහිත ස්ථාන 167 ක් සොයා ගෙන තිබෙනවා.

මෙහිදී පරිශ්‍ර 22,928 ක් පරීක්ෂාවට ලක් කර ඇති අතර, ඉන් මදුරුවන් බෝ වන ස්ථාන පවත්වාගෙන ගිය 956 දෙනෙකුට නොතීසි සහ 56 දෙනෙකුට එරෙහිව නඩු පැවරීමට කටයුතු කළ බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

ඊයේ ආරම්භ වූ මදුරු මර්දන සතිය ඔක්තෝම්බර් 3 වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මක අතර, අද සහ හෙට පාසල් මෙන්ම, වැඩබිම් ද පරීක්ෂාවට ලක් කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.