අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරියට එරෙහිව එම කොමිසමටම පැමිණිල්ලක්

Wednesday, 28 September 2016 - 19:14

%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B7%82+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%91%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%A7%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අල්ලස්  හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් දිල්රුක්ෂි ඩයස් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම වෙත අද පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

නීතීඥවරයෙකු විසින්  එම කොමිසමේ සභාපතිවරයා වෙත සිදුකර ඇති මෙම පැමිණිල්ලේ සඳහන් කර ඇත්තේ තීරුබදු සහන යටතේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා වාහන ගෙන්වීම සහ ඔවුන් ඒවා වෙනත් පුද්ගලයින්ට විකිණීම හරහා රජයේ බදු මුදල් වංචා කරන බවට කරන ලද පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ඇය පැහැර හැර ඇති බවයි.

එමඟින් අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරිය දුෂණයේ වරද සිදුකර  ඇති බවයි පැමිණිල්ල සිදුකළ නීතීඥවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

ඒ අනුව පැමිණිල්ල විභාග කර අවසන් කරන තුරු අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ධුරයේ කටයුතු කිරීම වළක්වන ලෙසද ඔහු එම කොමිසමේ සභාපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා.