ඔබාමාගේ යෝජනාවක් ඇමරිකානු කොංග්‍රස් මණ්ඩලය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

Thursday, 29 September 2016 - 8:31

%E0%B6%94%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%9A%E0%B6%B4+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇමරිකානු ජනාධිපති ඔබාමාගේ යෝජනාවකට එරට කොංග්‍රස් මණ්ඩලය එරෙහිවී තිබෙනවා.

සැප්තැම්බර් 11 ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සෞදි රජයට එරෙහිව ඇමරිකානු පුරවැසියෙකුට නඩු පැවරීමක් සිදුකළ නොහැකි බවට ජනපති ඔබාමා කොංග්‍රස් මණ්ඩලය වෙත යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා.

කෙසේ වෙතත් කොංග්‍රස් මණ්ඩලයේ බහුතරය එම යෝජනාවට එරෙහිව ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

ඒ අනුව මින් ඉදිරියට සැප්තැම්බර් 11 ප්‍රහාරයට සෞදි නිලධාරියෙකු හෝ පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධ බවට ඇමරිකානු පුරවැසියෙකුට හැඟී ගියහොත් සෞදි රජයට එරෙහිව නඩු පැවරීමට හැකියාව ලැබෙනවා.

ඔබාමාගේ ධුර කාලය තුළ ඔහු ගෙන ආ යෝජනාවකට එරෙහිව කොංග්‍රස් මණ්ඩලය මෙලෙස ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ප්‍රථම වතාවටයි.