විල්පත්තු අභය භූමියේ ගින්නෙන් අක්කර 60 ක් විනාශයි

Thursday, 29 September 2016 - 9:36

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B6%BA+%E0%B6%B7%E0%B7%96%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB+60+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%92
විල්පත්තු අභය භූමියේ දකුණු මායිමේ හටගත් ගින්නකින් අක්කර 60 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් විනාශ වී තිබෙනවා.

ඊයේ පස්වරුවේ මෙම ගින්න හටගත් අතර, පසුව තන්තිරිමලේ, මහවිලච්චිය යන වනජීවී කාර්යාලවල නිලධාරීන්ගේ සහයෙන් සහ යුද හමුදාවේ මැදිහත්වීමෙන් ගින්න නිවා දමනු ලැබුවා.