ඡායාරූපයක් වෙනුවෙන් තරුණයෙක් තම ජීවිතයේ වටිනාකම අමතක කළ හැටි

Thursday, 29 September 2016 - 11:23

%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%B8+%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92
ඡායාරූපයක් ලබා ගැනීම සඳහා අඩි 1500ක් උස සම්ප්‍රේෂණ කුලුණකට නගින අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.

ඉතා භයානක ක්‍රියාවක් වුවත් ඔහුගේ අරමුණ වූ කුලුණ මත සිට ඡායාරූපයක් ගැනීමේ අරමුණ අවසානයේ සාර්ථක කරගනු ලබනවා.

මොස්කව් හි 18 හැවිරිදි තරුණයෙක් මෙලෙස රුසියාවේ TV සම්ප්‍රේෂණ කුලුනකටයි මෙලෙස නැග ඇත්තේ.