දුම්වැටියක මිල රුපියල් 05 කින් නැංවීමට කැබිනට් අනුමැතිය

Thursday, 29 September 2016 - 18:34

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+05+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA
දුම්වැටියක් මත සියයට 15 ක වැට් බද්දක් පැනවිමට සහ දැනට පවතින නිෂ්පාදන බද්ද රුපියල් 05 කින් ඉහළ නැංවිමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පත් කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවේ යෝජනාවට අනුමැතිය හිමි වී ඇති බවයි.

මේ අනුව රුපියල් 05 කින් දුම්වැටියක මිල ඉහළ යන අතර ඒ මත සියයට 15 ක වැට් බද්දක්ද පැනවෙනු ඇති.

ඒ අනුව දුම්වැටියක මිල රුපියල් පනහේ සීමාවට පැමිණෙනු ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මීට අමතරව, බීඩි කොළ ආනයනයේදී රුපියල් දෙදහසක දැනට පවතින සෙස් බද්ද රුපියල් 3000 දක්වා ඉහළ නැංවිමටද අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා.