චීනයේ වැසිකිළි ගස් උඩට යයි (ඡායාරූප)

Friday, 30 September 2016 - 12:08

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%A9%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92++%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
නව අදහසක් ලෙස චීනයේ පොදු වැසිකිළි පද්ධතියක් ගස් උඩ ඉදිකර තිබෙනවා.

චීනයේ දකුණු හුන්නාන් පළාතේ ෂියෑන් වැව ආසන්නයේ මෙම වැසිකිළි පද්ධතිය නිර්මාණය කර ඇති බව විදෙස් වාර්තාවල සදහන්.

මෙම වැසිකිළි පද්ධතිය වීදුරු වලින් ආවරණය වී තිබීම තවත් විශේෂත්වයක්.

කාන්තා සහ පිරිමි දෙපරේශවයටම භාවිත කළ හැකි ආකාරයට සකසා ඇති මෙම වැසිකිළි පද්ධතියේ කාන්තා සහ පිරිමි පාර්ශවයන්ගේ කොටස්  වෙන් කර ඇත්තේද විදුරු වලිනි.

ලෝකයේ නිර්මාණය කර ඇති දිගම වීදුරු පාලමද නිර්මාණය කර තිබෙන්නේද චීනයේයි.