ජාත්‍යන්තරය සමඟ සබඳතා ශක්තිමත් කළ යුතුයි - ජනපති

Friday, 30 September 2016 - 12:11

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%B3%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92
ශ්‍රී ලංකාව සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව අතර සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කළ යුතු බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසනවා.

ජනාධිපතිවරයා, 67 වන චීන ජාතික දින සැමරුම සහ චීන - ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්ව සංගමයට වසර 35 ක් පිරීම නිමිත්තෙන් සංවිධාන කළ විශේෂ සැමරුම් උත්සවයකට එක්වෙමින් මේ බව සඳහන් කළා.