පුස්සැල්ලාව පොලිස් සිර මැදිරියේදී පොලිස් නිලධාරියෙකු ගෙළ වැළලාගෙන පෙන්වයි

Friday, 30 September 2016 - 22:02

%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
පුස්සැල්ලාව පොලිස් සිර මැඳිරිය තුළ පසුගිය 17 වැනිදා සැකකරුවෙකු ඇඳ සිටි කමිසය භාවිත කරමින් ගෙළ වැළලාගෙන සියදිවි හානිකර ගත්බව කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේදී සැක පළ කළ ගම්පොල මහේස්ත්‍රාත් චාන්දනී මීගොඩ මහත්මිය අද පුස්සැල්ලාව පොලිසියට පැමිණ සිර මැදිරිය පරීක්ෂාවට ලක් කළා.

එහිදී, සැකකරු ගෙළ වැළලාගෙන මියගොස් සිටි ආකාරය පොලිස් නිලධාරියෙකු විසින් මහේස්ත්‍රාත්වරියට ප්‍රතිනිර්මාණය කර පෙන්වූයේ මේ ආකාරයෙන්.