අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් පාසල් සඳහා ස්මාර්ට් පන්ති කාමර එයි

Saturday, 01 October 2016 - 8:50

%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BB+%E0%B6%91%E0%B6%BA%E0%B7%92
නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස තෝරා ගත් පාසල් 25ක සුහුරු හෙවත් ස්මාට් පන්ති කාමර ආරම්භ කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

වෙනස් වෙමින් පවතින නවීන ලෝකය සමඟ අධ්‍යාපන ක්‍රමය යාවත් කිරීමේ අරමුණින් මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ.

එමෙන්ම පාසල් විෂය පද්ධතිය පරිඝනකගත කරමින් සුහුරු පන්ති කාමර ආරම්භ කරන බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේ.

පාසල් පන්ති කාමර සුහුරු පන්ති කාමර බවට පත් කිරීමේ විශාලතම ගැටළුව වී ඇත්තේ විෂය පද්ධති පරිඝනක මෘදුකාංගවලින් නිපදවා නොතිබීමයි.

එම හේතුව නිසා කඩිනමින් එය ඉටු කිරීමට කටයුතු කරන බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සදහන් කළා.