පානීය ජලය හිඟයි - පිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන්න

Sunday, 02 October 2016 - 6:37

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%9F%E0%B6%BA%E0%B7%92+-++%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
පානීය ජලය අත්‍යාවශ්‍ය කටයුතුවලට හැර වෙනත් කටයුතුවලට යොදා නොගන්නා ලෙස ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

බස්නාහිර, දකුණ, ඌව සහ උතුරුමැද පළාත්වල ජලාශවල ජල මට්ටම තවදුරටත් පවතින්නේ ඉතා පහළ මට්ටමකයි.

එමෙන්ම පවතින වියලි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් ජල පාරිභෝජනයද ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මගින් ජල සැපයුම සිදු නොකරන ප්‍රදේශවල ජල ගැටළුවට මුහුණදී සිටින ජනතාවට බවුසර් මගින් නොමිලේ ජලය බෙදාහරින බවයි ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළේ.

මේ නිසා ජලය අරපරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන ලෙස එහි සාමාන්‍යාධිකාරී අශෝක කුමාරරත්න ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.