ඉන්දියානුවන්ගේ් කෝටි 65 000 ක කළු සල්ලි එළියට

Sunday, 02 October 2016 - 7:37

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%92+65+000+%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7
බදු සමාවක් ලබාදෙන බවට ඉන්දීය රජය ලබාදුන් පොරොන්දුවක් මත ඉන්දියානුවන් මෙතෙක්  සඟවාගෙන සිටි ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 65 250 ක කළු සල්ලි හෙළිදරව් කර තිබෙනවා.

සිය හෙළිදරව් නොකළ මුදල් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඉන්දීය රජය ලබාදුන් බදු සමා කාලය පසුගිය සිකුරාදායින් අවසන් වුණා.

ඒ සඳහා ලබාදී තිබූ මාස හතරක කාල විරාමය තුළ අදාළ මුදල ඉන්දියානුවන් විසින් හෙළිදරව් කර ඇති බවයි ඉන්දීය මුදල් අමාත්‍ය අරුන් ජෙයිට්ලි ප්‍රකාශ කළේ.

ඒ, ඉන්දියානුවන් 64 275 දෙනෙකු විසින්.

දළ වශයෙන් ඒ සෑම පුද්ගලයෙකුම ඉන්දීය රුපියල් කෝටියක කළු සල්ලි මේ යටතේ හෙළිදරව් කර තිබෙනවා.

මෙලෙස ඉන්දියානුවන් බදු සමාව යටතේ හෙළිදරව් කළ මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9.5 කට සමානයි.

මෙලෙස ඉදිරිපත් කළ කළු සල්ලි බදු, අධිභාරයක් සහ දඩයක් ගෙවා නීත්‍යානුකූල මුදල් බවට පත් කිරීමටයි ඉන්දීය රජය යෝජනා කළේ.

ඒ අනුව මෙම හෙළිදරව් කළ මුදලින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 4.5 ක පමණ මුදලක් උපයාගැනීමට ඉන්දීය රජයට හැකියාව ලැබෙනු ඇති.

කෙසේ නමුත් ඉන්දියානුවන් ස්විස් බැංකු ගිණුම්වල රඳවාගෙන සිටින මුදල් මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ හෙළිදරව් කර නැහැ.

එම මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 500 ක් පමණ වනු ඇති බවයි විශ්වාස කෙරෙන්නේ.