රෑ12 ට කල්පිටියට කඩා වැටුණු දේ මෙන්න

Monday, 03 October 2016 - 7:06

%E0%B6%BB%E0%B7%9112+%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
කල්පිටිය, ඉලන්තඩිය ප්‍රදේශයේ සුළං විදුලි බලාගාරයක සුළං පෙත්තක් පසුගියදා රාත්‍රී 12 ට පමණ කඩාගෙන වැටී ඇති අතර සිද්ධියෙන් කිසිවෙකුටත් අනතුරක් සිදුව නැහැ.

ප්‍රදේශවාසීන් පෙන්වා දෙන්නේ, මෙවැනි සුළං කුළුනුවල ඇති අවදානම් තත්ත්වය පිළිබදව බලධාරීන් දැනුවත් කළ තවමත් ඔවුන්ගේ අවධානයක් යොමුව නැති බවයි.