පයින් ගසා දොර කඩා සොරකම් කරන නිට්ටඹුවේ අයියා

Monday, 03 October 2016 - 8:37

%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F
නිට්ටඹුව, පස්යාල ප්‍රදේශයේ දුරකථන සේවා ක්‍රියාත්මක කරන ස්ථානයක දොර කඩා ඇතුළු වන පුද්ගලයෙකු විසින් සිදුකළ සොරකමක් වෙළෙද සැලේ සවිකර තිබූ ආරක්ෂිත කැමරාවල මෙලෙස සටහන් ව තිබුණා.

එහිදී මෙමෙ පුද්ගලයා විසින් වෙළෙද සැලේ තිබූ ජංගම දුරකථන සහ දුරකථන කාඩ් පත් තොගයක් සොරකම් කරන ආකාරය වීඩියෝ දර්ශන වල සටහන්ව තිබුනේ මේ අයුරින්.