විදුලි ගාස්තු වැඩිකරන ලෙස විදුලිබල මණ්ඩලය ඉල්ලයි

Monday, 03 October 2016 - 12:51

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
සියලුම ක්‍ෂේත්‍ර සඳහා ගාස්තු වැඩිවීමක් ඉල්ලා විදුලිබල මණ්ඩලය මහජන උපයෝගීතා කොමිසම වෙත යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

එම කොමිසමේ  අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් දමිත කුමාරසිංහ හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ සියයට 5 ක විදුලි ගාස්තු වැඩිවීමක් ඉල්ලා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි.

ඔක්තෝම්බර් මස පළමුවනදා සිට ලබන වසරේ මාර්තු 31 වනදා දක්වා මෙම විදුලි ගාස්තු වැඩිවීම ඉල්ලා ඇති බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම සඳහන් කළා.

කෙසේ වෙතත් එම කොමිසමේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් දමිත කුමාරසිංහ කියා සිටියේ වර්තමානය වනවිට විදුලිබිල ඉහළ නැංවීමේ දැඩි අවශ්‍යතාවක් පැන නැගී නොමැති බවයි.