සැඩ සුළං පහරකට හසුවී ගුවන්තොටුපොළේදී ගුවන්යානයකට සිදුවූ භයානක දේ

Monday, 03 October 2016 - 13:26

%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B6%82+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B7%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%9A
සැඩ සුළං පහරකට හසුවීම හේතුවෙන් ගුවන්තොටුපොළට ගොඩබැස්සවීම සඳහා උත්සහ කළ ගුවන්යානයක් නැවත ගුවන්ගත කිරීමට සිදුවූ අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා.

අදාළ සිදුවීම එංගලන්තයේ Birmingham ගුවන්තොටුපොලේදී සිදුවූ බවටයි වාර්තා වන්නේ.

 A321 වර්ගයේ ගුවන් යානයකුයි මෙලෙස පවතින දැඩි සුළඟ හේතුවෙන් ගොඩබැස්සවීමට නොහැකි වන්නේ.

එහිදී ගුවන් නියමුවාගේ දක්ෂතාව හේතුවෙන් නැවතත් ගුවන් ගතවන අදාළ ගුවන්යානය නැවත උත්සහයකදී නිරුපද්‍රිතව ගුවන්තොටුපොළට ගොඩබස්වනු ලබනවා.

එම භයානක අවස්තාව පහතින්.