පනත් කෙටුම්පත් තුනක් කල් දමන්නැයි ඉල්ලා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයෙන් කථානායකවරයාට ලිපියක්

Monday, 03 October 2016 - 14:03

%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මෙම සතියේ පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගැනීමට නියමිත විහාර දේවාලගම් සංශෝධිත පනත් කෙටුම්පත ඇතුලූ  පනත් කෙටුම්පත් තුන කල් දමන ලෙස ඉල්ලා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කථානායකවරයා වෙත ලිපියක් යොමුකර තිබෙනවා.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන සඳහන් කළේ මෙම පනත් කෙටුම්පත් පිළිබඳව තවදුරටත් ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ සහ විද්වතුන්ගේ අදහස් ලබාගැනීමට අත්‍යාවශ්‍ය බැවින් කථානායකවරයාගෙන් මෙම ඉල්ලීම සිදුකළ බවයි.

විහාර දේවාලගම් සංශෝධිත පනත් කෙටුම්පතට අමතරව මෙම සතියේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙන අනෙක් පනත් කෙටුම්පත් වන්නේ ථේරවාදී භික්ෂු කථිකාවත් සහ අපරාධ නීති සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත්.

මේ අතර පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක්ද දැන් පැවැත්වෙනවා. එහිදී මෙම පනත් කෙටුම්පත් මෙම සතියේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනේද නැද්ද යන්න පිළිබඳ අවසන් තීරණයක් ගනු ඇති.