හිටපු නායකයින්ගේ ඵලක ගැලවීම තම ප්‍රතිපත්තිය නොවේ - ජනපති

Monday, 03 October 2016 - 18:09

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B5%E0%B6%BD%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%AD%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%9A+-+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92
හිටපු නායකයන් වැඩ ආරම්භ කළ ව්‍යාපෘතිවල සමරු ඵලක ගලවා ඉවත් කර සිය නම ඇතුළත් කර විවෘත කිරීම තම ප්‍රතිපත්තිය නොවන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසනවා.

පොළොන්නරුව - දිඹුලාගල - නුවරගල සුගලාදේවිගම ආදර්ශ ගම්මානය ජනතා අයිතියට අද පෙරවරුවේ  පවරා දෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.