කොරියානු භාෂා ප්‍රවීනතා විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලබන 12 වන දා

Tuesday, 04 October 2016 - 9:03

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%82%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+12+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%8F
පසුගිය දා පැවැත්වූ කොරියානු භාෂා ප්‍රවීනතා විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලබන 12 වන දා නිකුත් කරන බව ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ප්‍රකාශ කළා.

ඇගයීම් මත ලකුණු දීමේ ක්‍රමවේදය යටතේ පැවති විභාගය සඳහා අපේක්ෂකයින් 22,353 දෙනෙකු අයදුම් කර තිබූ අතර, විභාගය සඳහා 20,187 දෙනෙකු පෙනී සිට තිබෙනවා.

ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුව පැවැත්වෙන නිපුණතා පරීක්ෂණය ද ලබන නොවැම්බර් 17 වන දා සිට 22 වන දා දක්වා පැවැත්වීමටයි කටයුතු යොදා ඇත්තේ.

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වැඩිදුරටත් නිවේදනය කරන්නේ කොරියානු රැකියා ලබාදීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ කිසිදු පුද්ගලයෙකුට මැදිහත් විය නොහැකි බවයි.

එබැවින් කොරියානු රැකියා ලබාදෙන බව පවසා මුදල් වංචා කරන පුද්ගලයන්ට හසු නොවන ලෙස ද කාර්යාංශය ඉල්ලීමක් කරනවා.