සංවර්ධනය වෙනුවෙන් පවත්නා රටවල ළමයින් පහෙන් එකක් අන්ත දුගී බවෙන් පෙළෙන බව හෙළි වේ

Tuesday, 04 October 2016 - 9:34

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%93+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%9A
සංවර්ධනය වෙමින් පවත්නා රටවල ළමා ජනගහනයෙන් පහෙන් එකක් අන්ත දුගී බවෙන් පෙළෙන පවුල්වල සාමාජිකයන් බව එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල පවසනවා.

එමගින් පෙන්වා දෙන්නේ එවැනි නිවාස මිලියන 385ක දෛනික ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් එකයි ශත 90ක් පමණ වන බවයි.

කලාප වශයෙන් සැලකූ විට අප්‍රිකානු උප සහරා කලාපයේ ළමයින්ගෙන් අඩක් මෙන්ම දකුණු ආසියාවේ ළමයින්ගෙන් තුනෙන් එකක් මෙලෙස අන්ත දුගී බවෙන් පෙළෙනවා.

අදාළ තොරතුරු අනාවරණ වී ඇත්තේ යුනිසෙෆ් සංවිධානය සහ ලෝක බැංකුව සිදුකළ සමීක්ෂණයකින්.

ජගත් සංවිධානය විසින් අන්ත දුගී බව තුරන් කිරීමේ ඉලක්ක වසර ලෙස නම් කර ඇත්තේ 2030 වසරයි.