මිහින් ලංකා ඔක්තෝම්බර් 30 වන දා වැසේ

Tuesday, 04 October 2016 - 10:09

%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+30+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
මිහින් ලංකා ගුවන් සේවයේ සියලුම ගුවන් ගමන් සහ සේවාවන් මේ වසරේ ඔක්තෝම්බර් 30 වන දා සිට අත්හිටුවන බව එම ගුවන් සේවය නිවේදනය කළා.

රජය විසින් ගනු ලැබූ තීරණකට අනුව එය ක්‍රියාත්මක කරන බව මිහින් ලංකා ආයතනය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියා.

ජාතික ගුවන් සේවයේ සේවාවන් සහ කාර්යක්ෂමතාව ශක්තිමත් කරලීම සහ දේශීය ගුවන් සේවා කර්මාන්තයේ ක්‍රමෝපාය ප්‍රතිසංවිධාන කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ එම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

මිහින් ලංකා මගින් ක්‍රියාත්මක කළ ගුවන් ගමන් සියල්ල ඔක්තෝම්බර් 30 වන දා සිට ශ්‍රී ලන්කන් ජාතික ගුවන් සේවය ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන බවයි එමගින් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.