ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත්වෙයි

Tuesday, 04 October 2016 - 20:19

%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඊයේ නිකුත් කළා.

අගෝස්තු 21 වනදා පැවති විභාගයට අයදුම්කරුවන් 3,50,740 ක් පෙනී සිටි බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ.

කොළඹ සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කලාපවලට අයත් පාසල් වල ප්‍රතිඵල ලේඛන අද පෙරවරු 9න් පසු විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ පාසල් විභාග සංවිධාන ශාඛාව වෙත පැමිණ ලබාගත හැකියි.

අනෙක් පාසල්වල ප්‍රතිඵල ලේඛන අද දිනයේ තැපැල් කරන බවයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සදහන් කළේ.

කිසියම් සිසුවෙකුගේ ලකුණු පිළිබඳව නැවත පරීක්ෂාවක් අවශ්‍ය නම් නොවැම්බර් 4 වන දිනට පෙර ඉල්ලූම් කළ යුතු වනවා.

විදුහල්පතිවරුන් මගින් ඊට අදාළ අභියාචනා ඉදිරිපත් කළ යුතු බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ.