මාතලේ අධිකරණයෙන් නඩු භාණ්ඩ අස්ථාන ගතවීම ගැන පරීක්ෂණ

Wednesday, 05 October 2016 - 7:58

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB
මාතලේ දිසා සහ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු භාණ්ඩ ලෙස පැවති රුපියල් ලක්ෂයකට අධික මුදලක් අස්ථාන ගතවීම සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.  

අද දිනයට අදාළ නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් නඩු භාණ්ඩ වාර්තාවන් සකස් කිරීමේදී මුදල් අඩු බවට සැළවීමත් සමඟයි අධිකරණ නිලධාරීන් මේ පිළිබඳව කරුණු වාර්තාකර ඇත්තේ.

මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදුකිරීම සඳහා මාතලේ පොලීසිය පොලිස් කණ්ඩායම් දෙකක් යොදවා තිබෙනවා.