මහරගමදී දුම්රියක් පීලි පනී - කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා

Wednesday, 05 October 2016 - 8:04

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%93+-+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F
අවිස්සාවේල්ල සිට කොළඹ බලා ධාවනය වෙමින් තිබූ දුම්රියක් මහරගම - පමුණුව දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදී අද උදෑසන පීලි පැනීමට ලක්ව තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ ගමනාගමනව කටයුතු සදහා බාධා එල්ල වී ඇති බවයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය සදහන් කළේ.

මෙම දුම්රියේ මැදිරි දෙකක් පිලී පැනීමට ලක්ව ඇති බව ද පාලක මැදිරිය තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළා