කිරිඳිවිට විහාරස්ථානයක භාණ්ඩ සොරා ගත් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

Wednesday, 05 October 2016 - 10:10

%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
ගම්පහ - කිරිදිවිට විවේකාරාම විහාරස්ථානයේ දේපල සොරා ගත් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු පෑලියගොඩ දිසා අපරාධ කොට්ඨාශය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

සැකකරුවන් 42 සහ 31 යන වයස්වල පසුවන්නන් බවයි පොලිසිය සදහන් කළේ.

සොරා ගන්නා ලද විවිධ වර්ගයේ අටපිරිකර 32 ක් අදනකඩ 15 ක්, තුවා 8 ක් ඇතුළු භාණ්ඩ රැසක් මොවුන් භාරයේ තිබී පොලිසිය සොයා ගෙන තිබෙනවා.

එමෙන්ම, භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයට යොදා ගන්නා වෑන් රථයක් ද අත්අඩංගුවට ගත් බවයි පෑලියගොඩ දිසා අපරාධ කොට්ඨාශය කියා සිටියේ.