දුම්වැටි මිල ඉහළ දැමීම ගැන ඇමති ජෝන් කියපු කතාව

Wednesday, 05 October 2016 - 12:36

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%A2%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80
දුම්වැටි මිල ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී සංචාරක සංවර්ධන, ඉඩම් හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතාගෙන් මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රශ්න කළා.

එහිදී අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා.

අවශ්‍ය නෑනේ සිගරට් රටකට. මොකටද සිගරට් බොන්නේ? අරක්කු ටිකක් බොනවා ඊට වැඩිය හොඳයිනේ. දැන් මම දකින දෙයක් තමයි හුඟාක් තරුණයෝ සිගරට් බීම අතඇරලා තියෙනවා. බොහෝ දුරට මේ මිල වැඩිවීම තුළින් දැන් ආර්ථිකය පාලනය කරගන්න එයට වැයකරන කොටස් බොහොම හිඟයි. දැන් ඔබතුමාලා බොනවද සිගරට්? ජනමාධ්‍ය කට්ටියත් සිගරට් බොනවද? කියන්න බලන්න. ඈ.. ගණන් වැඩි හින්දා බොන්නෑනේ.. හැබැයි අර භාණ්ඩාගාරෙට එන ආදායම අඩුවෙන්න පුළුවන්. ඒකේ විශාල බද්දක් ගෙව්වා ඒ මිනිස්සු.