කාශ්මීරයේ පුවත්පතක් තහනම් කෙරේ

Wednesday, 05 October 2016 - 12:43

%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
කාශ්මීරයේ ඉන්දීය පාලනය යටතේ පවතින ප්‍රදේශයක පළ කරන පුවත්පතක් මුද්‍රණය කිරීම තහනම් කර තිබෙනවා.

කාශ්මීර් රීඩර් නමැති ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පළ වන මෙම පුවත්පත ජාතිවාදී මත පතුරුවන බවට චෝදනා කරමිනුයි මෙලෙස තහනම් කර ඇත්තේ.

මෙය මාධ්‍ය නිදහසට සිදුකළ තර්ජනයක් බව ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා ආයතනය චෝදනා කළා.