සයිටම් පෙත්සමට මැදිහත්වන්නට පාර්ශව 13 ක් කර තිබූ ඉල්ලීම අභියාචනාධිකරණය ඉවත දමයි

Wednesday, 05 October 2016 - 13:57

%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B7%80+13+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A0%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD+%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92
ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා මාලඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ සිසුන් පිරිසක් ගොනු කළ පෙත්සම්වලට මැදිහත්කරුවන් වීමට පාර්ශව 13ක් කළ තිබූ ඉල්ලීම අභියාචනාධිකරණය අද ප්‍රතික්ෂේප කළා.

ඒ මෙම පෙත්සම අභියාචනාධිකරණ සභාපති විනිසුරු විජිත් මලල්ගොඩ සහ පී‍්‍රති පද්මන් සූරසේන හමුවේ කැදවූ අවස්ථාවේදීයි.

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සහ සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ඇතුළු පාර්ශව 13ක් මෙම නඩුවේ පාර්ශවකරුවන් වීමට ඉල්ලා තිබූ අතර ඒ පිළිබඳ අවසන් තීරණය අද ලබාදෙන බවයි මීට පෙර අවස්ථාවේදීයි අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල දැනුම් දුන්නේ.

මෙම පෙත්සම නොවැම්බර් මස 08 සහ 10 යන දිනවල විභාගයට ගැනීමට නියමිතයි.